Impresum

Lastnik medija, izdajatelj, vsebinska in uredniška odgovornost:
Društvo/Verein Peršman
Interkulturelles Center – Volkshaus
Interkulturni center – Ljudski dom
Südbahngürtel 24
A-9020 Klagenfurt/Celovec

Oblikovanje domače strani je podprla Dežela Koroška, oddelek 6 / umetnost in kultura, deželni svetnik dr. Wolfgang Waldner.
Kulturabteilung des Landes Kärnten

Copyright
© Vsebine spletne strani so dostopne on-line, avtorske in pravice do uporabe (copyright) besedila in dizajna pripadajo Društvu / Verein Peršman, prav tako pravica do uporabe slik. Izdelava, uporaba in nekomercionalna predaja kopij v elektronski ali tiskani obliki so dovoljene, če ostane vsebina nespremenjena in je naveden vir (Vir: Društvo / Verein Peršman).
Različni deli, predvsem na naših straneh objavljeni prispevki besedil, so s strani avtorjev, izdajateljev in založb avtorsko zaščiteni.

Povezave
Povezave z drugimi spletnimi stranmi so bile skrbno izbrane. Kljub največji pozornosti pri izbiri in predstavitvi vendarle ne prevzemamo kakršnegakoli jamstva za morebitne napake.

Uredniški tim
Gudrun Blohberger, Mag.
Jonas Kolb, Dipl.-Pol., Dipl.-Soz.(IHS)

Avtorice in avtorji
Brigitte Entner, Mag.
Peter Gstettner, Dr. Univ.-Prof.
Avguštin Malle, Mag. Dr.
Vida Obid
Peter Pirker, Mag. Dr.
Lisa Rettl, Mag. Dr.
Valentin Sima, Mag. Dr.
Heidi Wilscher, Mag.

Website
Christian Hessle, Mag.