Mreža in podporniki

Društvo/Verein Peršman je član Komiteja Mauthausen Avstrija in tesno sodeluje s platformo erinnern.at, ki je projekt Zveznega ministrstva za pouk, umetnost in kulturo. Poleg tega goji društvo tesne stike s spominskimi kraji, univerzami in ustanovami po vsem svetu.
Brez podpore nacionalnih, evropskih in mednarodnih sponzorjev delo Društva/Verein Peršman ne bi bilo mogoče.

Za dolgoletno podporo in dobro sodelovanje se Društvo zahvaljuje posebej tem ustanovam: