Stalna razstava

Peršmanova domačija je zgodovinsko gledano kraj bivanja in kraj zločina. Danes je tudi kraj spominjanja. Izhodišče stalne razstave je zgodovina pri Peršmanu živeče Sadovnikove družine. Njeno življenje – kmečki vsakdanjik – je prav tako osvetljen kakor vojni zločin, ki je bil storjen nad družino 25. aprila 1945, ter potek sodne preiskave zločina. Biografije posameznih članov družine so v središču razstave.

Izhajajoč iz družine Sadovnik prikazuje muzej zgodovino koroških Slovencev z dvema težiščema – preganjanje in upor, pri čemer sta upoštevani tako predzgodovina – od prehoda stoletja do leta 1938 – kakor tudi povojna zgodovina.


 

Teme razstave

Obdobje 1900–1938
Položaj koroških Slovencev ob začetku 20. stoletja
Prva svetovna vojna in razpad monarhije
Mejni boji – „obrambni boj“ in „boj za severno mejo“
Plebiscit in politične posledice
Politika asimilacije in ponemčevanja
Zatiranje v času med obema vojnama

Obdobje 1938–1941
Leto 1938 in glasovalno vedenje koroških Slovencev
Položaj manjšine po „anšlusu“
Osnovne značilnosti nacistične politike do koroških Slovencev
Ponemčevanje, zatiranje in preganjanje
Napad Nemškega rajha na Jugoslavijo

Obdobje 1941/42–1945
Deportacija aprila 1942
Taborišče na Žrelski/Ebenthal cesti
Deportirani koroški Slovenci v taboriščih „Volksdeutsche Mittelstelle“
Koroški Slovenci v koncentracijskih in uničevalnih taboriščih
Koroški Slovenci v mladinskih koncentracijskih taboriščih
Vsakdanje življenje in strategija preživetja v taboriščih
Poti v odpor
Temelji in organizacijska struktura partizanskega boja
Vsakdanje življenje in preživetje kot partizan/partizanka
Ženske v boju
Otroci in mladostniki v partizanskem boju
Civilno prebivalstvo v partizanskem boju
Protipartizanski boj
SS- in policijski regiment 13
Pokol pri Peršmanu
Konec vojne in osvoboditev

Obdobje 1945–1990
Položaj koroških Slovencev 1945–1955
Železna Kapla/Bad Eisenkappel leta 1947
Potek sodne preiskave pokola pri Peršmanu
Peršman v zgodovinsko-kulturni obdelavi
Zgodovina spomenika