Impresum

Lastnik medija, izdajatelj, vsebinska in uredniška odgovornost:

Društvo/Verein Peršman
Interkulturelles Center - Ljudski dom
Südbahngürtel 24
A-9020 Celovec/Klagenfurt

Copyright ©:
Vsebine spletne strani so dostopne online, avtorske in pravice do uporabe (copyright) besedila in dizajna pripadajo Društvu/Verein Peršman, prav tako pravica do uporabe slik. Izdelava, uporaba in nekomercionalna predaja kopij v elektronski ali tiskani obliki so dovoljene, če ostane vsebina nespremenjena in je naveden vir (vir: Društvo/Verein Peršman). Različni deli, predvsem na naših straneh objavljeni prispevki besedil, so s strani avtorjev, izdajateljev in založb avtorsko zaščiteni.

Povezave:
Povezave z drugimi spletnimi stranmi smo skrbno izbrali. Kljub največji pozornosti pri izbiri in predstavitvi vendarle ne prevzemamo kakršnegakoli jamstva za morebitne napake.

Uredniški tim za osnovno postavitev spletne strani:
Gudrun Blohberger
mag. dr. Jonas Kolb, dipl.-pol. (IHS)

Avtorice in avtorji prispevkov osnovne postavitve spletne strani:
Brigitte Entner, mag.
Peter Gstettner, dr. univ.-prof.
Avguštin Malle, mag. dr.
Vida Obid
Peter Pirker, mag.
dr. Lisa Rettl, mag. dr.
Valentin Sima, mag. dr.
Heidi Wilscher, mag.
Andrej Mohar

Oblikovalec aktualne spletne strani:
Andrej Mohar

odprto_pot.jpg