Društvo Peršman

Društvo Peršman je bilo ustanovljeno leta 2001 v Celovcu, da bi priklicalo v javni spomin zasluge avstrijskega, posebej še koroško-slovenskega odpora in prispevalo k njegovi znanstveni raziskavi. Društvo je vključeno v razprave o zgodovini nacizma in odpora proti njemu in je v stiku z ustanovami in spominskimi kraji širom po svetu.

Z različnimi projekti se Društvo Peršman trudi za krepitev civilnega poguma v naši družbi - odločno in javno nastopa proti sodobnim desnoekstremnim in fašističnim tendencam. Društvo podpira predvsem nadaljnji razvoj in delovanje muzeja in spominskega kraja pri Peršmanu v Železni Kapli, edinega spominskega kraja v Avstriji, ki spominja na zgodovino preganjanja in odpora koroških Slovencev v času nacionalsocializma. 

Članstvo

Društvo Peršman deluje v splošno korist, svoj proračun pa napaja izključno iz članarin, darov in podpor. Članarina znaša 25 € letno za odrasle, 10 € za študentke in študente, brezposelne in osebe, ki služijo vojaški rok. Darovi za naše neplačano delo so zelo zaželeni! 

Mreža in podporniki

Društvo Peršman je član Komiteja Mauthausen Avstrija in tesno sodeluje s platformo erinnern.at, ki je projekt Zveznega ministrstva za pouk, umetnost in kulturo. Poleg tega goji društvo tesne stike s spominskimi kraji, univerzami in ustanovami po vsem svetu. Brez podpore nacionalnih, evropskih in mednarodnih sponzorjev delo Društva Peršman ne bi bilo mogoče.

Za dolgoletno podporo in dobro sodelovanje se Društvo zahvaljuje posebej tem ustanovam:

odprto_pot.jpg