Muzej/Museum Peršman

Koprivna pod Peco 3/Koprein-Petzen 3

Železna Kapla/Bad Eisenkappel

office@persman.at

+43(0)4238 25060

Dolga noč muzeja: Peršmanova domacija in sosešcina – O domačijah, ljudeh in spominjanju nanje

Z Brigitte Entner in glasbenim okvirom 19.00 ura: Lepenska šola

Od sedemdesetih let preteklega stoletja se z družabnimi spominskimi pohodi, ki jih organizirajo lokalna slovenska kulturna društva in Zveza koroških partizanov spominjamo usod ljudi in kmetij v Lobniku. Skoraj vsaka kmetija ima svojo zgodbo o uporu in prisilnem pregonu njenih prebivalk in prebivalcev. V pogovoru z Društvom Peršman in publiko želi zgodovinarka Brigitte Entner deliti svoje raziskovalne ugotovitve o tistih kmetijah, ki jih obišcemo v okviru vsakoletnega spominskega pohoda (Pohod Gašperja, Lenarta in Johana).