Muzej/Museum Peršman

Koprivna pod Peco 3/Koprein-Petzen 3

Železna Kapla/Bad Eisenkappel

office@persman.at

+43(0)4238 25060

Članstvo in podpora

Društvo/Verein Peršman je občekoristno društvo, ki svoj proračun napaja izključno iz članarin, darov in podpor. Članarina znaša 15 € letno za odrasle, 10 € za študentke in študente, brezposelne in osebe, ki služijo vojaški rok. Darovi za naše neplačano delo so zelo zaželeni!

Bančna povezava:
Lastnik računa: Društvo/Verein Peršman
Banka: Posojilnica Bank
BIC: VSGKAT2KXXX
IBAN: AT49 3910 0000 0310 3009

Postani član*ica Društva/Verein Peršman!

  Iščemo vodičke in vodiče za delavnice z mladimi! 

  Peršmanova domačija je kraj z bogato zgodovino, kjer se lahko veliko naučimo o preteklosti in prihodnosti. Spominsko obeležje je kraj spomina na antifašistični odpor na Koroškem, na zgodovino koroških Slovenk in Slovencev med odporom in prisilnim pregonom ter na žrtve krutega nacističnega pokola, v katerem je bilo umorjenih enajst družinskih članic in članov, prebivalk in prebivalcev kmetije Peršman. V prihodnjih letih želi Društvo/Verein Peršman krepiti vlogo muzeja pri Peršmanu kot kraj učenja in razširiti izobraževalno ponudbo za šole in izobraževalne ustanove. V ta namen so bile pripravljene in izdelane delavnice za 8.-10. in 10.-12. šolsko stopnjo. 

  Te zanimajo tematika zgodovinsko-političnega učenja, spominske kulture in zgodovina antifašističnige odpora? Rad*a delaš z mladimi? Si angažiran*a in odprt*a za novo? Potem javi se pri nas: office@persman.at . Veselimo se tvojega sporočila! 

  Aufgaben: 

  • Teilnahme an einem Einführungsseminar am Peršmanhof
  • Vertraut machen mit den Workshopmaterialien
  • Abhaltung der verschiedenen Workshopmodule

  Anforderungen: 

  • geschichtliches und politisches Interesse sowie Grundkenntnisse über die Geschichte des Nationalsozialismus, des antifaschistischen Partisan*innenwiderstands und die Minderheitenthematik in Kärnten/Koroška
  • Lust auf Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Erfahrung und Vorkenntnisse von Vorteil)
  • Slowenisch Kenntnisse von Vorteil
  • Verantwortungsvoller Kommunikation mit dem Verein und den Schulen

  Melde dich unter office@persman.at