Muzej/Museum Peršman

Koprivna pod Peco 3/Koprein-Petzen 3

Železna Kapla/Bad Eisenkappel

office@persman.at

+43(0)4238 25060

Društvo/Verein Peršman

Delovanje Društva Peršman

Društvo/Verein Peršman je bilo ustanovljeno leta 2001 v Celovcu, da bi priklicalo v javni spomin zasluge avstrijskega, posebej še koroško-slovenskega odpora in prispevalo k njegovi znanstveni raziskavi. Društvo je vključeno v razprave o zgodovini nacizma in odpora proti njemu in je v stiku z ustanovami in spominskimi kraji širom po svetu.

Z različnimi projekti se Društvo Peršman trudi za krepitev civilnega poguma v naši družbi – odločno in javno nastopa proti sodobnim desnoekstremnim in fašističnim tendencam. Društvo podpira predvsem nadaljnji razvoj in delovanje muzeja in spominskega kraja pri Peršmanu v Železni Kapli/Bad Eisenkappel, edinega spominskega kraja v Avstriji, ki spominja na zgodovino preganjanja in odpora koroških Slovenk in Slovencev v času nacionalsocializma.

Dejavnosti društva

Društvo Peršman se neprekinjeno ukvarja z različnimi projekti, ki so vsi tematsko tesno povezani z muzejem in spominskim krajem pri Peršmanu. Nekatere dejavnosti društva vam želimo posebej predstaviti.

 

 • Vzgojno-izobraževalno delo pri Peršmanu
  Nosilec spominskega kraja in Muzeja pri Peršmanu je Zveza koroških partizanov. Kooperacijska pogodba ureja sodelovanje med Društvom Peršman in Zvezo koroških partizanov. V tej pogodbi je bila društvu dodeljena vzgojno-izobraževalna naloga. Sodelavci in sodelavke se na svoje delo pripravljajo ali pa prinesejo s sabo že ustrezno znanje. Po potrebi pripravljajo projekte posebej za šole o vprašanju nacionalsocializma in te tudi izvedejo. Medtem že obstaja mreža mladih ljudi iz cele Avstrije, ki to nalogo posredovanja večinoma opravljajo prostovoljno in z velikim navdušenjem. Izobraževalno delo v muzeju tako predstavlja že močno težišče v tekočem delovanju društva.
  od leta 2001
 • Umetnost in kultura
  Z gledališko predstavo “Enajst duš za enega vola” je režiserka Tina Leisch – predsednica Društva Peršman med leti 2001 in 2004 – seznanila javnost daleč preko deželnih meja z zgodovino Peršmanovih. Obenem ji je uspelo s predstavami v Železni Kapli, Celovcu in Beljaku detabuizirati temo tudi znotraj Koroške. Praizvedba je bila leta 2003 na “Festivalu regij” v Zgornji Avstriji, nato pa so sledile predstave dokumentarno zasnovane gledališke igre v več avstrijskih deželah. Igra je konfrontirala gledalce z vojnim zločinom, storjenim pri Peršmanu, in njegovo zgodovino pred sodiščem. “Prav gledališče je lahko oblika zgodovinskega spomina. Dobro je sanjati marsikatere zgodovinske more na odru, da jim tako preprečimo, da bi se ponovile v bolj resnični dejanskosti.” (Tina Leisch)
  2003
 • Znanost in raziskovanje
  V zvezi z že tedaj načrtovano novo ureditvijo muzeja je bilo Društvo Peršman nosilec obsežnega zgodovinskega in muzejskopedagoškega raziskovalnega projekta. Pod vodstvom univ. prof. dr. Karla Stuhlpfarrerja so se začele zgodovinske raziskave o zločinu pri Peršmanu in zgodovini sosednjih kmetij. Projekt sta financirala Nacionalni sklad in Sklad prihodnosti Republike Avstrije. Najdba pomembnega sodnega spisa – gre za spise ljudskega sodišča o ugotovitvenem postopku proti članom SS- in policijskega regimenta 13 – je prinesla na podlagi trdnih virov nova, zanesljiva spoznanja: po eni strani so bili kot storilci zločina pri Peršmanu prvič jasno spoznani člani SS- in policijskega regimenta 13, po drugi strani so prišla na dan nova spoznanja s področja zgodovine sodstva. Druga delovna skupina pod vodstvom univ. prof. dr. Petra Gstettnerja je izdelala predloge za muzejski koncept, ki naj bi omogočil intenzivno ukvarjanje z zgodovino južne Koroške na osnovi življenjskih zgodb in družinskih biografij.
  2003/2004
 • Izobraževalni projekti
  Leti 2007 in 2008 sta bili povsem v znamenju čezmejnih izobraževalnih projektov z mladostniki. “Zeit zu reisen – potovanje skozi čas” je bil naslov projekta srečanja mladine v sodelovanju s spominskim krajem KZ Moringen v Spodnji Saški (Niedersachsen, Nemčija). Projekt se je odlikoval po inovativnem pristopu k posredovanju vsebin, ki je udeležene mladostnike vključeval z visoko stopnjo odgovornosti v projektno delo. Dvoletno trajanje projekta je poglobilo ukvarjanje avstrijskih in nemških udeleženk in udeležencev z zgodovino nacionalsocializma, pri čemer je povezavo med Moringenom in južno Koroško predstavljala skupna in združujoča tema: nekateri mladostniki iz Železne Kaple so bili po letu 1940 deportirani v mladinsko koncentracijsko taborišče Moringen, ker so bili oni ali njihove družine osumljeni, da podpirajo partizane. Zvezno ministrstvo za pouk, umetnost in kulturo je projekt odlikovalo kot “projekt dobre prakse” (best-practice-projekt).
  2007/2008
 • Obnovitev muzeja pri Peršmanu
  Nova postavitev stalne razstave v Muzeju pri Peršmanu je bila vse od ustanovitve leta 2001 osrednja želja Društva Peršman. V tridesetem letu obstoja je tim kuratork in kuratorjev (dr. Lisa Rettl, dr. Werner Koroschitz, mag. Uli Vonbank-Schedler) v tesnem sodelovanju z Zvezo koroških partizanov popolnoma na novo uredil in povečal muzej. Na razstavni površini približno 100 kvadratnih metrov so bila ustvarjena nova težišča, ki ustrezajo kraju, njegovim prebivalcem in njegovi zgodovini: obravnavajo tako vojni zločin in sodno preiskavo kakor tudi zgodovino Sadovnikove družine in zgodovino koroških Slovenk in Slovencev z glavnimi težišči preganjanje, deportacija in odpor. Avdiovizualna sredstva – slušne postaje in filmski prispevki – in številni biografski primeri postavijo v središče izkušnje pričevalk in pričevalcev in omogočijo obiskovalki in obiskovalcu podoživeti in razumeti zgodovino regije.
  2011/2012
 • Mladinske celodnevne delavnice za šole
  Naši strokovnjaki za posredovanje vsebin muzejske razstave oziroma tudi za muzejsko pedagogiko so izdelali posebne delovne podlage za celodnevne delavnice za šolske razrede. Tako mladinci (večinoma višji letniki gimnazij in drugih višjih šol) ne spoznajo le zgodovine Peršmanovih in partizanskega odpora na južnem Koroškem, temveč tudi sami v delovnih skupinah in na improviziranih, igranih tiskovnih konferencah primerjajo čas nacizma z današnjimi pojavi desnega ekstremizma in sovraštva do tujk in tujcev, na primer ob temah kot so to Integracija ali Begunci…
  od 2017

Predsedstvo Društva Peršman

Markus Gönitzer

Predsednik

Eva Hartmann

Podpredsednica

Daniel Wutti

Tajnik

Marica Primik

Blagajničarka

Razširjenji odbor

Nadja Danglmaier

Mirko Messner

Mirjam Zwitter-Šlemic

Helena Verdel

Augustin Malle ml.

Andrej Mohar

Katarina Wrolich

Sissi Rausch

Članstvo in podpore

Društvo/Verein Peršman je občekoristno društvo, ki svoj proračun napaja izključno iz članarin, darov in podpor. Članarina znaša 15 € letno za odrasle, 10 € za študentke in študente, brezposelne in osebe, ki služijo vojaški rok. Darovi za naše neplačano delo so zelo zaželeni!

Bančna povezava:
Lastnik računa: Društvo/Verein Peršman
Banka: Posojilnica Bank
BIC: VSGKAT2KXXX
IBAN: AT49 3910 0000 0310 3009